Vanuit Kontich-Kazerne naar onze drinks

AsterX Dranken Waarloos (Kontich) is bereikbaar vanuit Kontich-Kazerne. U volgt daarvoor eerst de Kapelstraat richting Kontich, maar aan de kerk van Kontich-Kazerne slaat u links af in de Holle Weg. Aan de twee volgende rotondes neemt u telkens de tweede afslag.

Op het einde van de Pauwhoevestraat slaat u rechts af in de Wildemansstraat die u over de rotonde tot aan de Grote Steenweg vervolgt en waar u links afslaat. U blijft volgen tot u rechts de Herman De Nayerstraat kunt inslaan. Even verderop vindt u aan de linkerzijde van de straat de oprit van de parking van onze drankenhandel.