Vanuit Sint-Amands naar onze drinks

AsterX Dranken Bornem is te bereiken vanuit Sint-Amands. Onze drankencentrale in Bornem kunt u vanuit Sint-Amands het makkelijkst bereiken langs Oppuurs via de Heidestraat.

Vanuit de Pastoor van Kerckhovenwijk rijdt u naar de Heidestraat die u rechts inslaat. U vervolgt over de Wilgenweg en Oppuursdorp waarna u links de Meirstraat inslaat.

Sla links af op de Meir. Blijf volgen tot u rechts de Platte Heegtestraat kunt inslaan. Ga rechtsaf op de Puursesteenweg.

Ongeveer 100 meter vóór de spoorwegovergang ziet u aan de rechterkant de parking van onze winkel.